WILSON AUDIO W.A.S.P.

Správné umístění reprosoustav v místnosti je vždy, a to bez výjimky, tou nejdůležitější částí zařizování poslechového prostoru. Je prakticky jedno, zda je vaše místnost malá nebo velká, pokaždé se budete potýkat s problémy různého řádu. Některé lze řešit akustickými úpravami, jiné ne. A je to právě to, kde se reprosoustavy nachází vůči stěnám a vůči posluchači, co určuje spolu s individuálními rozměry místnosti elementární kvalitu zvuku, jakého jste v daných podmínkách schopni dosáhnout. Málokdy to bude dokonalé a nemá smysl se honit za nedosažitelným – cílem je uspokojivý kompromis.


FRONT Wilson Audio WASP

 

Reprosoustavy zvuk generují a jako takové interagují s místností jako první. Hned druhé v pořadí jsou vaše uši, jakožto příjemce zvukové informace. Celé je to značně proměnlivá a složitá záležitost, ale mohou v zásadě nastat tři scénáře:

  • Možnost kam postavit reprosoustavy a kam posadit sebe je jen jedna. V tom případě nemáte moc na výběr a jediné, co se dá dělat, je pohybovat se o pár centimetrů v okolí takových míst ve snaze doladit zvuk maximální spokojenosti. Samozřejmě je potřeba zapojit i míru natočení či náklonu reproduktorů. S basem toho příliš v takovém případě nezmůžete, ten bude dán fixními pozicemi vysílače a příjemce v kontextu místnosti.
  • Jedna z pozic je fixní, druhou můžete pohybovat. Typickou situací je daná poloha pohovky, s možností pohybovat reprosoustavami. To otvírá mnohem více možností, jelikož můžete experimentovat s vybuzením módů místnosti, a tak dosáhnout zajímavějších výsledků.
  • Žádná z pozic není fixní, můžete si dělat co chcete. V důsledku jste možná i schopni otočit celý poslechový trojůhelník v místnosti o 90° nebo o 180°.

Procedura, jako je W.A.S.P. (Wilson Audio Set-Up Procedure) vám intuitivně pomůže najít ideální postavení pro reprosoustavy pro danou poslechovou pozici. Pokud se posadíte jinam, budete ji muset zopakovat. I tak je potřeba si vyhradit na celý proces spíše více než méně času, jelikož úspěch bude závislý na vaší pečlivosti. Není asi třeba zdůrazňovat, že nalezenou optimální pozicí reprosoustav je potřeba se proposlouchat – co slyšíte jako ideální optimum v pondělí, se může do pátku stát obtěžujícím zvukem.

Tento článek není rozhodně kompletním průvodcem po ustavení reprosoustav v prostoru. Ani být nemůže, proměnných je příliš mnoho a každá místnost je unikátní, stejně tak posluchačovy preference. W.A.S.P. je ale metodou účinnou a jednoduchou, nepotřebujete u ní nic počítat a rozměřovat, spoléháte se výhradně na svůj cit a své uši. Když přijde na věc a nebudete si jistí, je dobré si k tomu přibrat ještě jeden pár uší navíc. Jak to tedy funguje?

Zóna neutrality

Wilson Audio svou argumentaci začíná vysvětlením, že poloha reprosoustavy vůči čelní a boční stěně je nejkritičtější částí správného nastavení. To není nic nového, takové poučky jsou obecně známou skutečností. Wilson Audio nicméně tvrdí, že obdélník, který vymezuje ideální oblast pro finální polohu reprosoustavy, je relativně malý a nalezení této „zóny neutrality“ se právě věnuje W.A.S.P. procedura.

Na začátku se postavte zády k čelní stěně někde tam, kde očekáváte budoucí polohu jedné z reprosoustav. Začněte mluvit a snažte si pro sebe vyhodnotit, jak blízkost stěny ovlivňuje barvu vašeho hlasu. Alternativně můžete nechat mluvit někoho jiného a poslouchat z poslechové pozice. Pak pomalu měňte polohu od zdi směrem do místnosti a stále poslouchejte. Pravděpodobně zaznamenáte úbytek zdůraznění spodních oktáv a nárůst ´prostorovosti´, dané zvyšujícím se zpožděním primárních odrazů. Pokračujte dál až do momentu, kdy vám bude váš vlastní hlas připadat nejnormálnější, zhruba tak, jak jej slyšíte venku v otevřeném prostoru. Tam bude vaše první značka na podlaze. Pokračujte ještě dál, dokud hlas zase nezačne znít zabarveně. Tam bude vaše druhá značka. Vzdálenostní rozdíl mezi oběma značkami není podle Wilson Audio obvykle větší než 20-40 centimetrů. Tím máte vymezenou zónu neutrality v předozadním prostoru. Pak zopakujte totéž s boční stěnou; budete se ale už pohybovat jen v koridoru, vymezeném v předchozím kroku. Opět se objeví na podlaze dvě značky. Tím vznikne větší či menší obdélník, kam postavíte reprosoustavu a symetricky k ní i druhou. Wilson Audio o této pozici tvrdí, že je správná tak na 90 %, dokonalost je potřeba ale ještě doladit.

Wilson Audio WASP 3

Wilson Audio WASP 4

 

Ladění polohy

V obdélníku neutrality postavte reprosoustavy tak, že jejich ozvučnice bude cca ve dvou třetinách obdélníku, měřeno od jeho zadní strany. Protože bude reprosoustava nasměrovaná na vaše uši a tím pádem bude stát diagonálně, je potřeba vyzkoušet toto dvoutřetinové pravidlo pro pravý i levý roh reprosoustavy. Zbytek je už iterativní (tedy stále se opakující proces) posunování kabinetů o centimetry a vyhodnocování vlivu na zvuk. Zesnulý David Wilson k tomuto účelu doporučoval skladbu Pillow od fLIM and the BB’s z jazzového alba New Pants (Warner Bros). Měli byste se soustředit na zvukové atributy, které pokrývají vícero pohledů na zvuk. Wilson Audio používá vyhodnocovací list s kolonkami hloubka basu, kvalita vyššího basu, fokus na středu zvukové scény, expanzivnost zvukové scény, harmonické vyvážení, dynamika, a ´flow´, tedy jak lehce a přirozeně se zvuk dostává k uším posluchače. Ohodnocení jednotlivých pozic reprosoustavy v rámci zóny neutrality probíhá známkováním, podobně jako ve škole.

Wilson Audio WASP 1

 

Je potřeba si uvědomit že cílem metody W.A.S.P. není vyrovnanost frekvenční charakteristiky (i když do jisté míry se o to snažit budete). Hlavní je dosáhnout muzikality a vlastní spokojenosti. Rozdíl mezi výborný a skvělý může být třeba jen půl centimetru, takže nespěchejte a dejte si s tím práci. Můžete sice namítnout, že použití vlastního hlasu rozhodně nevychytá všechny frekvence mezi 20 Hz a 20 kHz a máte pravdu. Nicméně hlas má jednu výhodu: když nebude správně, nepomůže, že je správně ten zbytek. Proto dává smysl začít právě s ním.

W.A.S.P. YouTube video

Další doporučené čtení: Jak ušetřit desetitisíce

 

(C) Audiodrom 2023