NORDOST Qk1 a Qv2

MJ08.09.2020

Filtrace sítě

Většině adjektiv v mých tužkou načmáraných poznámkách předcházela slova jako malinko, nepoznatelně, o něco, možná, a tak podobně. Odstranění Qv2 ze systému tedy – logicky – přinese malinko, nepoznatelně a možná o něco horší zvuk. Ale ouha, když jsem Nordost Qv2 vypojil, muzika najednou zněla plechověji, utřískaněji, stresovaněji. Ne malinko, ale zatraceně.

100% reference

Funkce a forma

100%
Ergonomie
100%
Zvuk
100%
Zpracování

Jsou komponenty, které si poslechneme, zařadíme, a je jednou provždy hotovo. Máme představu do jaké kvalitativní úrovně patří a co od nich čekat, a málokdy se k nim vrátíme, jelikož jsou většinou stejně brzy nahrazeny novějším modelem. Pak jsou tu takové komponenty, které se moc zařadit nedají, protože jejich výkon ani tak nezáleží na nich samých, jako na to, jestli jejich hodnotitel dospěje do fáze, že je bude schopen plně ocenit. A tak se uzavírá kruh a já mám v ruce opět několik zařízení z řady QRT (Quantum Resonant Technology) amerických Nordost. Jmenovitě novinkový QPoint a z pohledu highendové evoluce už dávno nenovinkové moduly Qk1 a Qv2, které jsem recenzoval už před sedmi lety.

Z pohledu zvukové změny má nejsnadněji rozpoznatelný efekt bezpochyby QPoint, ale řekněme, že to nutně nemusí znamenat cestu co nejvěrnější reprodukce. Milovníkům klasiky a jazzu bych QPoint možná nedoporučil, všem ostatním naopak velmi vřele, neboť s takovou energií jste váš systém ještě určitě hrát neslyšeli.

Zásuvné moduly Qk1 a Qv2 jsou trochu z jiného těsta. Každý má zcela jiné poslání, a jeden či druhý – popřípadě oba v různých kombinacích – vám mohou pomoci doťuknout systém k dokonalosti.

Qk1 i Qv2 vypadají prakticky shodně, jako highendová Schuko zástrčka v karbonovém pouzdře, ze které ovšem nevede ven žádný kabel. Zařízení se jednoduše připojí do stejného zásuvkového okruhu, který napájí vaše audio komponenty, nejlépe do nejbližší volné pozice vedle napájecích kabelů. Pozitivní efekt by se měl multiplikovat s počtem připojených zařízení. Všechny moduly už měly nahráno pár stovek hodin, a tak jsem je nechal před každým poslechem jen prohřát. Zejména Qv2 topí docela dost.

Nordost Qkoil neboli Qk1 je oficiálně AC Enhancer neboli “vylepšovač sítě”.  Podle výrobce se dá očekávat zlepšení slyšitelnosti harmonických dozvuků a časování hudby, a hloubky, ostrosti a kontrastu audiovizuálních systémů. Technicky jde o cívku, navinutou micro-mono-filament vodičem (stejným, jako najdete v kabelech řady Nordost Reference, kam patří i Valhalla), která se připojuje paralelně k napájení audio nebo video zařízení. Všechny kolíky má Qk1 zlacené, pracovní mód je indikován červenou diodou. Před sedmi lety jsem o Qk1 napsal:

„Dvojice Qk1 přímo ve zdi by měly – čistě teoreticky – ovlivňovat pouze koncový zesilovač, protože ostatní komponenty dostávaly již ´filtrovanou´ energii z Thoru (původní Nordost síťový filtr, postavený ve spolupráci s Isotek, později nahrazený vlastním distribuční lištou QBase. Pozn. editora). Pokud se zvuk nějak změnil, změnil se minimálně. Měl jsem pocit, že činely v I Want to Tell You ‘Bout That (Stanley Clark, McCoy Tyner, Al Foster) byly o fous více prokreslené, a že basa měl jinou kvalitu, ale nedokázal jsem pro sebe identifikovat, co to ta jiná kvalita byla. Po několikerém cyklu vyjmutí-poslech-zapojení-poslech jsem nakonec usoudil, že nedokážu spolehlivě rozeznat změnu před a po Qk1. To bylo ve spojení s Accuphase. O něco průkaznějšího efektu jsem dosáhl s kombem Van Medvoort CAQ-PAQs-PSQ, které má prosvětlenější pásmo vyšších středů a kde byl přínos dvou Qk1 patrnější.  Tranzienty se mírně zpřesnily a basa měla plnější a plastičtější zvuk. Víceméně obdobně si sestava vedla, když byly Qk1 zapojeny ve filtru. Efekt paralelního vřazení Qk1 do sítě byl menší, než například prohození dvou síťových šňůr nebo výměna nožiček pod komponenty, ale je fakt, že přínos zařízení se může lišit od konkrétních podmínek a použitých audio komponentů.“

Nordost Qvibe neboli Qv2 je modul aktivní a má blíže k filozofii komplexní ´harmonizace´ celého systému. Obvod zapouzdřený uvnitř podle firmy posílá do sítě pulsy v harmonických násobcích síťové frekvence a tak ovlivňuje případné nepravidelnosti napájecí sinusoidy. Podle Nordost by měl Qv2 modul zlepšovat vnímání prostoru a barev, zvuk by měl být srovnanější, přirozenější a realističtější. I Qv2 má všechny kolíky zlacené, pracovní mód je indikován modrou diodou. K vlivu Qv2 na zvuk systému jsem před lety napsal toto:

„Zajímavých výsledků jsem dosáhl se dvěma Qv2 přímo ve zdi. Nepozoroval jsem ani tak změnu na výškách, které zůstaly stejně znělé a rozlišené jako předtím, ale na spodku, tedy na basech. Baskytara se s dvojicí Qv2 stala čitelnější, více vykrojená z ambience pozadí. A když jsem Qv2 přesunul do filtru, přidalo se k basovému rozlišení i vylepšení dynamiky náběžných hran tranzientů a o něco klidnější doznívání nástrojů. Na ženském vokálu – to když jsem poslouchal Katie Melua a Crawling Up a Hill (Call off the Search) – bylo slyšet o něco méně digitální ostrosti, zpěvačka byla více zpěvačkou a méně nahrávkou, abych tak řekl. Mozartovo Allegro Maestoso, zahrané na výlučně perkusivní instrumenty (All Star Percussion Ensemble), neztratilo vůbec nic z ohromných dynamických kontrastů, ba právě naopak, zvuky více rozkvetly a získaly jak na tonální barvě, tak na analogové fluiditě. V Precious (Depeche Mode, Playing The Angel) se stala kytarová linka okolo 2’45” fyzičtější a hlas Dave Gahana dostal od QRT do vínku lepší vykreslení v trojdimenzionálním prostoru. Nahrávku po nahrávce jsem pozoroval drobné posuny a zlepšení, někdy větší, někdy sotva znatelné, ale slyšitelné.“

Od té doby prošel můj hlavní systém několika zásadními změnami. Protože mi bylo líto neobsazených zásuvkových pozic – a také po pozitivní zkušenosti s obdobnými moduly Ansuz Sparkz TC2 - mě zajímalo, co by mohly Nordost Qk1 a Qv2 nabídnout v roce 2020.

Nízké frekvence

Potěšilo mě, že na svém historickém hodnocení bych nic nezměnil, jen jsem tentokrát slyšel jejich vliv mnohem výrazněji. Částečně za to pochopitelně může celkově transparentnější řetězec, z větší části ale změny v akustice, která teď minimálně promlouvá do zvuku nahrávek.

Čtyři Qv2 a dva Qk1 moduly vyžadovaly určitý strategický plán postupu, protože bylo volných celkem 11 zásuvek, kam je bylo možné v libovolných kombinacích umístit, což je několik desítek možných řešení. Navíc se počet možností zapojení zdvojnásobí, protože každý modul může být umístěn buď se správnou fází, nebo s opačnou fází. Rozhodl jsem se začít jen s jedním Qk1 modulem a postupně s ním projít všechny zásuvky a zjistit, kde se projevuje pozitivně, kde negativně, kde vůbec a kde nejlépe. Pak opakovat totéž i s Qv2 modulem. Tohle je docela snadné a zabere to jen několik hodin soustředěného poslechu. Papíry se tak u některých konstelací začaly hemžit poznámkami jako zřetelnější barvy, exaktnější prostor, více vzduchu, lepší mikrodynamika, bohatší středy, sladší výšky, perfektní separace, akurátnější bas a podobně. U jiných konstelací ale v bylo v poznámkách zastřenější zvuk, stažený prostor, komprimovanější dynamika, zvuk je upískaný, z nástrojů je chumel, vertikální prostor se zbortil atd. Už z tohot popisu je vidět, že výsledky mohou být i protichůdné, v závislosti na tom, v jaké pozici se ten který modul nacházel. Na závěr tohoto úvodního cvičení jsem skončil z jasně vytipovanými místy, kde Qk1 či Qv2 modul funguje nejlépe. No a pak jsem to všechno mohl zahodit.

Podobně jako u Ansuz Sparkz TC2 nelze ani u Nordost QRT modulů prostou logikou předpovědět, jaký bude výsledek, začnete-li další moduly přidávat či kombinovat. Takže se například stane, že v okamžiku, kdy je jeden Qv2 zapojen do předešlým postupem zjištěné nejlepší pozice a kdy přidáte další Qv2 do druhé nejlepší pozice, je výsledek podivný. A tak druhý modul jaksi z trucu zapojím do zásuvky, která předtím vyšla jako nejhorší a ejhle – zvuk se stane senzační. V podstatě nezbývá nic jiného, než se celým martyriem prokousat na vlastní uši a na konci jste královsky odměněni. Rozepisuji se tak o tom proto, že nemá smysl si půjčit Nordost Qk1 nebo Qk2, zapíchnout jej do některé volné zásuvky a vynést soud. Takhle to prostě nefunguje. Pokud ovšem v systému nebo ve zdi nemáte jen tu jednu volnou zásuvku, pak je to snadné.

Čistota rozlišení

Abych to neprotahoval, tak to celé převinu na „o 10 dnů později“, kdy moduly našly svá optimální místa. Tak třeba s Qv2 jsem slyšel mnohem zřetelněji - a současně i přirozeněji - dozvuky, jako je třeba ten Rudolfínský v nahrávce Obrázků z výstavy Karla Ančerla z roku 1968 (Supraphon). Byl to zajímavý pocit, kdy jsem najednou byl více v sále než doma. Když jsem Qv2 vypojil, samozřejmo zmizelo a i když byly zmíněné dozvuky slyšet stále, byly slyšet jinak, úsečněji, plošeji, bez hloubkové perspektivy. Samuel Goldberg a Schmuyle, dva hádající se Židé představovaní dechy, dostali s Qv2 úplně jinou dimenzi. Scéna se naprosto detailně rozprostře nejen laterálně a do hloubky, ale i ve vertikálním směru. Smyčce nalevo i kontrabasy napravo klesnou víc k zemi, smyčce výše, kontrabasy níže, a nad nimi zezadu se nesou trumpety. Celková výška scény zůstává zachována, preciznost, z jakou jsou ale uvnitř jednotlivé zvuky ukotveny, je dechberoucí. I barevnost instrumentů prodělala změny, kontrabasy (třeba část Bydlo je na to ideální studijní materiál) mají úžasné proporce, srovná se poměr mezi atakem, základním tónem i harmonickou rezonancí korpusů, a záměrně píši korpusů, protože přestanou být sekcí a najednou je můžu v klidu spočítat. Podobně se Qv2 projevují i na sborech, kde i ty hlasy, které jsou vzadu, je lépe slyšet. Není to ale díky kompresi předozadního prostoru, tak jak to dělají některé kabely nebo DACy, kdy je i to dění vzadu slyšet lépe, protože je všechno projektované do roviny před posluchačem. Tady ne. U Nordost zůstane nástroj nebo hlas vzadu, někdy i dál než byl předtím, ale přesto je zřetelnější, vzroste míra jeho prokreslení i separace od ostatních nástrojů a hlasů. To je samo o sobě atraktivní v sólových partech, když třeba zazní zpoza orchestru virbl, ale hlavně to vnese úplně novou dimenzi do bohatěji obsazených akustických nahrávek. S moduly Qv2 jsem se dostal do úplně jiného levelu vnitřní organizace nahrávek – je toho vidět víc, i když transparence zde není možná to správné slovo, ale zásadně se mění vyznění směrem k jakési nové přirozenosti a relaxovanosti, už jen chybí praskot okolních sedaček v sále a závan parfémů dam o pár řad před vámi. 

Tonální věrnost

Vliv jednoho nebo vice Qv2 je ale slyšet i na tak prostém materiálu, jako je růžový šum. Ten z tisíckrát slyšeného testovacího disku Sheffield Lab se stal s Qv2 spojitě monolitický, jakoby moduly odstranily neplechy a špičky, které z něj většinou tu a tam vybíhají. S Qv2 jsem stál přes souvislou šumící stěnou vodopádu, a budu-li pokračovat v tomto příměru, bylo lépe slyšet i texturu toho vodopádu. To se potvrzuje i v tracku Wishing Well Michael Ruffa, další stálice mého testovacího kitu. S dvěma moduly Qv2 jsem si poprvé mezi začátkem a 0´50´´všimnul velejemného zvuku prstem na hmatníku uvolňovaných strun elektrické kytary. Jsou to jen takové mikrorezonance, drobná zaševelení, navíc pouhopouhé doteky na pozadí rozjeté poprockové mašiny, ale najednou to tam je, zřetelné, přesné, čisté. A to jsem si myslel, že u této skladby mě nemůže překvapit už vůbec nic. 

Podobně i Nat King Cole (The Very Thought of You, Analogue Productions) poskočil směrem k většímu realismu. Bylo jednodušší se orientovat v rozesazení doprovodného bandu, objevilo se více vzduchu mezi jeho sekcemi i uvnitř sekcí, nadpozemským způsobem se rozzářily barvy smyčců a zlepšila se i artikulace hlasu. Podotýkám, že tento záznam je z roku 1958 a patří k tomu nejlepšímu, co bylo kdy zaznamenáno na pás.

Většině adjektiv v mých tužkou načmáraných poznámkách předcházela slova jako malinko, nepoznatelně, o něco, možná, a tak podobně. Odstranění Qv2 ze systému tedy – logicky – přinese malinko, nepoznatelně a možná o něco horší zvuk. Ale ouha, když jsem Nordost Qv2 vypojil, muzika najednou zněla plechověji, utřískaněji, stresovaněji. Ne malinko, ale zatraceně. Celkově to bylo jako by transparentnější, ale současně toho bylo slyšet méně, zmizelo přirozené plynutí a bylo vystřídáno jakousi uchvátanou mechaničností, celé to pak připomínalo jakýsi polotovar, který teprve čeká na dokončení. Když se vrátím k Coleovi, tak bez Qv2 se přihodilo hned několik věcí. Coleův vokál měl najednou větší urgenci, víc vystupoval z muziky ke mně, působilo to velmi holograficky, protože zbytek orchestru byl v pozadí. Zmíněná nadpozemská barva smyčců zmizela, bylo to už jen ´dobré´. Orchestr se vzadu smrštil a trochu propletl, nebylo tak snadné jej znovu rozplést. Pochopte, že takto jsem to považoval za správně, protože lépe jsem to zatím ještě neslyšel. Takže bez Qv2 to byly samé minusy a jediným plusem se jevila projekce Coleova hlasu dopředu, bez Nordost se zdál pevnější, hmatatelnější a silnější. Ale bylo to tak opravdu?

 Tady se ukazuje, jak lehce se dá ucho oklamat – stačí změnit vztažný bod. Tím vztažným bodem byl v tomto případě orchestr. Bez Qv2 byl degradován do role pouhého sekundanta, hlas hrál prim. S Qv2 se z něj stala rovnocenná součást nahrávky, přirozeně se propojil s hlasem, a bylo možné jej sledovat se stejným obdivem, jako Nat King Colea. Když jsem několikrát pro kontrolu Qv2 zapojil a vypojil a soustředil se pouze na hlas, zjistil jsem, že jeho pevnost a síla je dokonce lepší s Qv2, leč vztaženo vůči hudebnímu pozadí se to tak nejeví. Qv2 tracku daly jakousi auru opravdovosti, jako by disk snímala jehla a ne digitální optika, ale jakoby současně ta jehla měla rozlišení a dynamiku optiky.

Prostorovost

Nordost Qk1 a Qv2 jsou něco jako ying a yang. Navzájem se doplňují, i když jsou každý jiný. S Qv2 jsem posuny vnímal v celistvosti, přirozenosti, vrstvení a separaci prostoru, barevnosti a fluiditě. Slyšel jsem melodičtější a pevnější bas, zvýšenou hustotu informací a žádné minusy. Qk1 funguje spíše na horní polovině frekvenční charakteristiky, jako jakýsi rozsvěcovač, iluminátor a urychlovač. Zvedne nahoru zvukovou scénu, zvuk se stane prezentnějším, jasnějším, zdánlivě čistším a dostane do vínku úžasný rytmický drajv. Například v houslovém sólu Vilde Frang (Britten/Korngold Violin Concertos, Warner) dodal Qk1 něco jako „zzzing“ faktor. Tahy smyčce po strunách zdrsnily, jako by smyčec měl větší tření, a slyšel jsem o něco méně z korpusu houslí a o něco více ze struny. To v zásadě potvrzuje, co říká o Qk1 sám Nordost, i to, proč doporučují jej doplnit jednotkou Qv2, která barevnou svítivost Qk1 na opačném konci spektra vybalancuje kompetentním středobasem. Popřípadě můžete vyzkoušet i dříve zmíněný Nordost QPoint, který v sobě spojuje efekt kombinace obou zařízení, a nebudete potřebovat tolik volných zásuvek.

Podobně jako v recenzi Ansuz Sparkz TC2 to zakončím tím, že obě šikovné věcičky od Nordost fungují výborně a tentokrát i tak, jak to o nich prohlašuje sama firma. 100-procentní hodnocení našeho žebříčku berte tak, že si musíte sami vyzkoušet, jak se u vás doma projeví, a výslednou známku si stanovit sami. Za sebe je považuji za jeden z nejpovedenějších doplňků poslední dekády.

Ceny: Nordost Qk1 6190,- / Nordost Qv2 8590,- / Nordost QPoint 17990,-

Cena v době recenze:8 490,- Kč

Doporučení prodejci

Perfect Sound Group, Praha, tel. +420 722 960 690

Připojené komponenty

  • Zdroj signálu: Accuphase DP-78, Accuphase DP-720, Luxman D-03X
  • Zesilovače: Accuphase A-70, Accuphase C-2410, Van Medevoort PAQ/CAQ/PSQ, TAD M-2500, Luxman L-550AX Mark II
  • Kabely: Cardas Clear, Audioquest Redwood, AudioQuest Dragon Bass | Zero, TARA Labs RSC Air 1EX, Tara Labs ISM The 2EX, Krautwire Numeric, Krautwire MAX-S, Krautwire Fractal, Ansuz Signalz C2
  • Reprosoustavy:  Bowers & Wilkins 802 Diamond, TAD Evolution One E1, Opera Callas Diva, Sonus Faber Gravis I
  • Filtrace a síť: Nordost Valhalla, Block Audio Snakeblock, Nordost Thor (modifikace), Shunyata Research Denali, Synergistic Research Atmosphere Level 2, Supra LoRad, Gigawatt Powerprime, Stromtank S 1000, Stromtank S 2500 Quantum

Galerie

ACCUPHASE PS-510

Samotný fakt, že kompenzuje nepravidelnosti síťové sinusoidy, neznamená, že PS-510 generuje naprosto bezchybné a rušení prosté napětí nezávislé na vstupu - zkuste třeba jen vyměnit přívodní kabel a uslyšíte jiný zvuk. ...

Doporučení prodejci

Nisel SK, Bratislava, tel. +421 905 203 078

Zvuk
80%

ANSUZ MAINZ8 D2 + MAINZ D2

Mainz8 D2 není filtr, neregeneruje napětí, ani neobsahuje žádné oddělovací trafo, jakkoli předimenzované. To vše jsou podle Ansuz ´zpomalovače zvuku´. Namísto toho spoléhá na pár docela zajímavých řešení, která mají za cíl dostat ...

Doporučení prodejci

RP Audio, Ostrava, +420 737 366 831

Zvuk
98%

ANSUZ Sparkz TC2

Se třemi Sparkz TC2 v kondicionéru jsem zaznamenal doslova nanočerň, pohlcující naprosto veškerý vlastní šum systému a přenášející jen to, co šlo z nahrávek. Je nepříjemné, že na nový standard si člověk zvykne během pár minut a pak - ...

Doporučení prodejci

RP Audio, Ostrava, +420 737 366 831

Zvuk
100%

BLOCK AUDIO Dogblock

Filozofie je relativně jednoduchá: inspiruj se tím co funguje (trošku čínský způsob), vykoumej jak to zlepšit (česká cesta) a dokonale to zpracuj (japonská preciznost). Všechno oproštěné od jakýchkoli výstřelků či složitostí, ...

Doporučení prodejci

Audiostudio s.r.o., Olomouc, tel. +420 608 752 475

Zvuk
68%

FURUTECH Daytona 303E

Daytona je pojmenována po legendárních superzávoďácích z americké série Grand Turismo, tudíž můžeme pod její kapotou očekávat dostatek výkonu. A je to přesně tak. Vnitřní obvody mají na starosti vícestupňovou síťovou filtraci a ...

Doporučení prodejci

Audiostudio s.r.o., Olomouc, tel. +420 608 752 475

Zvuk
68%

GIGAWATT PC-4 EVO

PC-4 EVO je jedním z nejefektivnějších síťových kondicionérů, se kterými jsem měl kdy čest se setkat, aktivní pračky Accuphase nevyjímaje, a to za celých patnáct let, co se hifi zabývám. Navíc je to prvotřídně zhotovený přístroj. ...

Doporučení prodejci

HTP Studio, Praha, tel. +420 606 346 822

GigaWatt, Zgierz, Poland

Zvuk
90%

GIGAWATT PF-2

PC-4 EVO je jedním z nejefektivnějších síťových kondicionérů, se kterými jsem měl kdy čest se setkat, aktivní pračky Accuphase nevyjímaje, a to za celých patnáct let, co se hifi zabývám. Navíc je to prvotřídně zhotovený přístroj. ...

Doporučení prodejci

HTP Studio, Praha, tel. +420 606 346 822

GigaWatt, Zgierz, Poland

Zvuk
47%
Zpět do kategorie